U bent hier

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden van Movie Park Germany GmbH zijn van toepassing op de online verkoop van tickets van Movie Park Germany door Movie Park Germany GmbH. Ze zijn een aanvulling van het ter plaatse opgehangen en op http://movieparkgermany.de/nl/parkreglement te raadplegen parkreglement en de bij de attracties opgehangen voorwaarden voor gebruik van de bijbehorende attracties. Afwijkende voorwaarden van de koper worden niet erkend door Movie Park Germany GmbH, tenzij uitdrukkelijk akkoord werd gegaan met de toepassing daarvan.

Artikel 2 - Definities

Verkoper is:

Movie Park Germany GmbH
Warner Allee 1
D - 46244 Bottrop
Tel: + 49 (0) 2045 899 899
Fax: + 49 (0) 2045 899 706
E-Mail: info@moviepark.de
Umsatzsteuer-IDnummer: DE815202009

Koper is diegene die het ticket koopt.

Artikel 3 – Offerte

Informatie die producten en diensten beschrijft, die via de website van Movie Park Germany GmbH kunnen worden gekocht, geldt als vrijblijvende offerte voor het sluiten van een overeenkomst. De vrijblijvende offerte voor het sluiten van een overeenkomst is geldig, zo lang hij op de website wordt gepresenteerd, tenzij uitdrukkelijk erop wordt gewezen.

Movie Park Germany GmbH verbindt zich tot het aanvaarden van de bestelling van de koper overeenkomstig de voorwaarden van de website. Bij schrijf-, druk- en rekenfouten kan Movie Park Germany GmbH afzien van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4 – Sluiten van de overeenkomst

Voor het sluiten van een overeenkomst moet de koper de navolgend beschreven stappen uitvoeren, die in de talen Duits, Engels en Nederlands ter beschikking staan.

Stap 1 "Online kopen"

In de online winkel kiest de bijbehorende ticket categorie alsmede het gewenste aantal. Bovendien is om veiligheidsredenen een bestelling van 500 euro per bestelling en rekeninghouder niet mogelijk. Neem in dit geval contact op met ons service center!

Stap 2 "Datum"

De koper heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen een gedateerde ticket (enkel geldig op de dag een bezoek aan speciaal geselecteerde) of een ticket geldig voor het hele seizoen.

Bovendien kan een relevante korting worden geclaimd bij binnenkomst van een promo-code.

Stap 3 "Overige producten"

De koper heeft de mogelijkheid om extra diensten bij het ticket te kopen.

Stap 4 "Uw bestelling"

Een samenvatting van de bestelling verschijnt op het scherm met de volgende gegevens: gekochte product (en) / dienst (en), Totaal Prijs

Stap 5 " Identificatie, de ontvangst van de inschrijvingen door de koper en de betaling "

De koper legitimeert zich door vermelding van de volgende verplichte persoonlijke gegevens: voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum (vooraf registreren is niet nodig).

De koper kan de volgende betaalwijzen kiezen:

a) Betaling met creditcard (Master of Visa) en Maestro
b) Overmaken via de aanbieder Sofortüberweisung.de
c) Giropay
d) Paypal
e) IDEAL

De koper moet overeenstemmen met de creditcard-/rekeninghouder (wordt automatisch vergeleken).

Movie Park Germany GmbH behoudt zich het recht voor om een of meer van de a) tot e) genoemde beschikbare betalingsopties tijdelijk aan te bieden en zal de koper hierover informeren voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Voor het betalen met creditcard worden de 3D Secure veiligheidsprocessen "Verified by Visa" en "Mastercard Secure Code" ondersteund. Voor het afsluiten van de bestelling moeten tijdens de bestelling de respectievelijke veiligheidsvragen overeenkomstig de getoonde aanwijzingen beantwoord worden.

De koper moet de algemene voorwaarden voor het boeken via internet aanvaarden; via een hyptertext link kan de koper de voorwaarden lezen, downloaden en afdrukken. De koper kan zijn bestelling door klikken op het symbool "Ja, ik bevestig mijn bestelling" bevestigen of zijn bestelling wijzigen door op het symbool "Terug" te klikken. Daarmee kan de koper fouten corrigeren en zijn bestelling vervolgens door klikken op het symbool "Ja, ik bevestig mijn bestelling" bevestigen. Door klikken op het symbool "Ja, ik bevestig mijn bestelling" verbindt zich de koper tot het kopen van de inhoud van de winkelmand.

Stap 6 "E-mail koopbevestiging met tickets"

De overeenkomst wordt gesloten door de koopbevestiging per e-mail van Movie Park Germany GmbH. De koopbevestiging wordt direct na ontvangst van de bestelling en betaling van de koopprijs via het betaalbedrijf Computop GmbH verstuurd. Deze e-mail bevat de bestelde tickets in pdf-formaat. De bevestiging is voor de koper tegelijkertijd een bewijs van de gesloten overeenkomst en de contractuele voorwaarden.

Stap 7 "Afdrukken van de tickets en voorwaarden van de tickets"

De klant is verantwoordelijk voor het leesbaar afdrukken van de tickets en het inleveren van de tickets bij aankomst in het park. De tickets kunnen niet bij het loket gedeponeerd worden. De geldigheidsduur staat op het ticket vermeld. Tickets kunnen slechts een keer worden gebruikt (uitzondering: 2- dagen-ticket). De gebruiker van het ticket mag afwijken van de op het ticket vermelde besteller en rekeninghouder. Iedere bezoeker heeft een eigen ticket nodig, dat bij de ingang van het park ingelezen en gecontroleerd moet kunnen worden.

Artikel 5 – Machtiging voor het doorgeven van het adres

De koper geeft zijn bank, die door de vermelde bankcode geïdentificeerd wordt, de opdracht om Computop GmbH na een desbetreffend verzoek de naam en het adres van de koper mee te delen, zodat deze bedrijven claims tegen de koper kunnen indienen, indien de betaling met creditcard niet geïnd kan worden of de betaling door Movie Park Germany GmbH geweigerd< wordt.

Artikel 6 – Geen terugtrekkingsrecht van de koper

De koper heeft volgens § 312g sec. 2 nr. 9 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] geen terugtrekkingsrecht.

Artikel 7 – Storneren van de tickets door Movie Park Germany GmbH

Worden betalingen achteraf door de koper gestorneerd of worden afschrijvingen van de creditcard tegengesproken of worden andere afwijkingen bij de bestelling vastgesteld, kan Movie Park Germany de tickets storneren en de toegang tot het park weigeren.

Artikel 8 – Gegevensbescherming

Movie Park Germany GmbH mag alle gegevens betreffende de zakelijke relatie met de koper verwerken onder inachtneming van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming en alle andere van toepassing zijnde bepalingen met betrekking tot de gegevensbescherming. Richtlijnen met het oog op de overeenstemming met de bepalingen voor de bescherming van de privésfeer zijn vermeld in de Verklaring Gegevensbescherming van Movie Park Germany GmbH

Artikel 9 - Plaats van levering, bevoegde rechtbank en rechtsorde

Voor overeenkomsten met handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen wordt als plaats van levering en betaling alsmede zetel van de bevoegde rechtbank Bottrop overeengekomen; Movie Park Germany GmbH kan echter ook een geding aanspannen in de plaats van de zetel of een filiaal van de koper.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing; het UN- kooprecht geldt niet.

Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de resterende bepalingen onverlet.