U bent hier

FAQ

Movie Park Germany kijkt uit naar je bezoek binnenkort! Meer details en onze openingsuren vindt jebinnenkort in onze openingsurenkalender. Dit kan van dag tot dag verschillen. Let op, dat de openingstijden op korte termijn gewijzigd kunnen worden. Uw bezoek moet vooraf online worden geregistreerd.
Lees de onderstaande informatie zorgvuldig.

Naar de belangrijkste punten:

Je bent van plan om binnnekort een bezoek naar ons toe te brengen?

Om je bezoek voor jezelf en de andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken, vragen we je om met de volgende punten rekening te houden:

Koop je tickets in onze online shop 

Houd minstens 1,50m afstand tot mensen die niet tot je huishouden behoren 

Let altijd op onze parkaankondigingen 

Betaal zo goed mogelijk met je pinpas of creditcard 

Desinfecteer en was je handen regelmatig en grondig 

Als je zich voor je bezoek al slecht voelt, onthoud van een bezoek en raadpleeg een dokter 

Draag gedurende het hele verblijf in het park een mond- en neushoes

De verzoeken van ons personeel moeten altijd worden opgevolgd 

Gästebewertungen

Customer Reviews

Gastenevaluatie

---

Voorwoord

De voorbereidingen voor het seizoen 2021 zijn al in volle gang! Momenteel werken wij op alle kracht aan een spoedige opening van het park, zodat wij jullie binnenkort weer bij ons kunnen verwelkomen. Dit is echter ook afhankelijk van de beslissingen van de autoriteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van onze hygiëne- en infectiebestrijdingsmaatregelen, die ook dit jaar zullen worden ingevoerd om u een zorgeloos bezoek bij ons mogelijk te maken.

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en gasten heeft onze hoogste prioriteit. Daarom houden we nauw en regelmatig contact met de lokale autoriteiten en houden we ons aan het gecoördineerde hygiëne- en infectiebeschermingsconcept om een veilige werking van het park te garanderen. Onlangs werden er wekelijks inspecties uitgevoerd door vertegenwoordigers van de stad Bottrop om de situatie te controleren. Het huidige concept werd volledig geclassificeerd als functionerend.

Om nog meer veiligheid te bieden, hebben we het personeel al uitgebreid. We hebben onder andere extra beveiligingspersoneel ingehuurd. Daarnaast zijn er in elk van onze themagebieden corona-medewerkers aangesteld om de gasten eraan te herinneren de mond-neus-maskers te dragen en de afstanden te bewaren.

Actueel en voor ieders bescherming, is minder dan de helft van de normale totale capaciteit van de bezoekers nog steeds toegestaan in het park. Op vrijwillige basis heeft Movie Park Germany zelfs het officieel goedgekeurde totaal aantal bezoekers met nog eens 20 procent gereduceerd.

Met een oppervlakte van meer dan 45 hectare - gelijk aan 60 voetbalvelden - is Movie Park Germany op grote schaal opgezet. Om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand tussen de gasten is, hebben we ook een rondloop in het Nickland ingericht. Op deze manier kunnen potentiële contactmomenten met andere gasten specifiek worden vermeden en zorgen we ervoor dat onze gasten in dezelfde richting lopen.

Het afstandsreglement is ook van toepassing op al onze wachtruimtes. Om deze reden moet een deel van de wachtrij momenteel naar buiten worden verplaatst om ervoor te zorgen dat de minimale afstanden tussen onze gasten worden gehandhaafd. Dit kan de bezoeker een verkeerde indruk geven, maar hoewel de wachtrijen in totaal iets langer zijn in meters, zijn ze niet voller dan normaal. Ook de wachttijden liggen ver onder die van de normale werking van het park tijdens het vakantieseizoen. Bovendien worden alle preshows van onze attracties op dit moment geannuleerd, waardoor de wachttijd korter wordt.

We kunnen de Corona-pandemie alleen samen aangaan. Onze medewerkers zijn in toenemende mate betrokken bij de uitvoering en controle van de maatregelen. We zijn echter ook afhankelijk van de acceptatie, de hulp en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze bezoekers om een veilig verblijf in het park te garanderen. Wij doen daarom een beroep op de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke gast om zich te houden aan de maatregelen die wij met de autoriteiten zijn overeengekomen in overeenstemming met de huidige Corona-beschermingsverordening. In bijzonder kritieke gevallen behouden wij ons het recht voor om gebruik te maken van onze huisregels.

Gesloten attracties zijn alleen The Lost Temple, Time Riders, de Roxy 4-D bioscoop en de stuntshow. Alle andere attracties zijn open en worden uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving van de overheid.

De belangrijkste punten voor jullie bezoek

Verantwoordelijkheid van gasten en maatregelen in het park

COVID

In nauwe samenwerking met de autoriteiten hebben we ons voorbereid op de heropening van het park. De gezondheid en veiligheid van onze gasten zijn voor ons altijd de allergrootste prioriteit. Het is ons doel dat u zich tijdens uw bezoek aan ons helemaal goed en veilig voelt.

Het park zal slechts een beperkt aantal bezoekers toelaten en kortere openingsuren hebben. In het licht van deze ongekende situatie stellen wij het geduld en begrip op prijs van iedereen die hier op zo een verantwoordelijk mogelijke manier mee om zal gaan.

Bij de heropening van het park worden er extra gezondheids- en veiligheidsmaatregelen getroffen, inclusief een strikter reinigingsproces, het gebruik van geschikte veiligheidsuitrusting voor onze medewerkers en gasten, een beperkte service voor de gasten en daarnaast gezondheids- en veiligheidsopleidingen voor onze medewerkers. We blijven de omstandigheden opvolgen en de gezondheid van onze gasten en medewerkers staat vooraan op onze planning, de maatregelen kunnen in de toekomst dus verder worden aangepast of gewijzigd, met als doel de gezondheid van de gasten en medewerkers continu te garanderen.

BELANGRIJK: Hier leest u alles wat u voor uw bezoek moet weten. Lees zorgvuldig de volgende informatie.

Rekening houdend met de extra maatregelen en procedures verzoeken we de gasten om hun begrip voor de volgende eisen* en deze ook in acht te nemen.

Wij verzoeken u voordat u het park bezoekt uw gezondheidstoestand te controleren. Gasten die gedurende de laatste 14 dagen met een met SARS-CoV-2 besmette persoon in contact zijn gekomen, symptomen van een infectie aan de luchtwegen vertonen of hoge temperaturen hebben, moeten hun bezoek aan het park uitstellen. We raden u aan het park niet te bezoeken indien u of iemand waarmee u samenwoont een groot risico hebt op een ernstige ziekte.

Het kopen van tickets en het reserveren van een bezoek is alleen online mogelijk omdat het verkooppunt ter plaatse niet geopend zal zijn. Op grond van de richtlijnen en aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten kunnen wij de contactinformatie van onze gasten opvragen. In zo een geval zullen wij met inachtneming van de geldende privacybepalingen en voor het opvragen van persoonsgegevens de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de privésfeer van onze gasten te waarborgen en hun alle informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens ter beschikking te stellen, inclusief de mogelijkheden voor het uitoefenen van hun rechten en het beantwoorden van hun vragen.

Bij aankomst en bij het bezoek aan het park:

Vanaf nu is de verplichting om je mond en neus te bedekken permanent en onbeperkt geldig in Movie Park tot het einde van het seizoen. Dit betekent dat het mondkapje niet alleen gedragen moet worden in wachtrijen, attracties en alle overdekte gebouwen, maar ook gedurende het hele verblijf op het park in de buitenruimte. Face Shields zijn echter geen alternatief voor mondkapjes, omdat ze niet dezelfde bescherming bieden (zie RKI voor meer informatie). Daarom zijn ze niet voldoende voor uw bezoek.

Let op: Omdat de weg naar het park door de stad Bottrop is uitgeroepen tot openbare ruimte, is ook hier de Corona-beschermingsverordening van toepassing en is een mond-neus-bedekking verplicht. Vanaf nu begint de verplichting om je mond en neus te bedekken op de parkeerplaats, als je de auto verlaat en ook op de terugweg. Als je met de trein naar ons toe komt, begint de verplichting om een mondkapje te dragen op het station Feldhausen.

Vanwege de onbeperkte verplichting om de mond en de neus te bedekken, kunnen zelfs bezoekers met een medisch attest niet worden vrijgesteld van deze regeling. Ter bescherming van alle gasten is een bezoek aan het park zonder masker in geen geval mogelijk.

Het is beslist noodzakelijk voor het betreden van bepaalde ruimtes en attracties ontsmettingsmiddelen en hygiënische producten te gebruiken. Ontsmettingsmiddelen voor de handen zullen bij attracties, in restaurants en in winkels beschikbaar zijn. U vindt overal in het park duidelijke aanwijzingen.

Respecteer de algemeen vastgelegde afstandsregel van 1,5 meter tot andere gasten. Ons park is groot en ruim, wat betekent dat er genoeg plaats is voor alle gasten om de voorgeschreven minimale afstand aan te houden. Daarbij is er een duidelijke persoonlijke verantwoordelijkheid, en wij moedigen u ten zeerste aan ook zelf uw verantwoordelijkheid te nemen. Daarover is duidelijke informatie te vinden, en er zullen ook markeringen op de grond zijn.

Was uw handen vaak en grondig. Wij verzoeken u dit regelmatig te doen. Er zijn talrijke voorzieningen beschikbaar.

Als u tijdens uw bezoek symptomen hebt die met Covid-19 compatibel zijn of u zich niet goed voelt, vermijd dan contact met andere gasten en raadpleeg een dokter. Gelieve uw mond- en neusbedekking te dragen.

Als u om eender welke reden begint te niezen of te hoesten, doe dat dan in de elleboog en niet in de hand.

Respecteer in alle gevallen de aanwijzingen van het personeel van het park en volg alle schriftelijke en mondelinge waarschuwingen op. Gasten die zich niet aan deze regels houden, kunnen zonder terugbetaling van het toegangsgeld uit het park worden gezet.

*Deze maatregelen worden opnieuw gecontroleerd als de situatie dat rechtvaardigt en kunnen op een later moment worden aangepast.

Aanpassingen in het park. Gesloten gedeeltes.

Uw veiligheid is onze allergrootste prioriteit. Om de voorschriften en aanbevelingen in verband met de openbare gezondheid na te leven, blijven de volgende gedeeltes en voorzieningen gesloten. Lees de informatie over de sluiting van deze voorzieningen voordat u tickets koopt.

Gesloten attracties:

 • Crazy Cops New York – De Kameleon
 • Roxy 4D Kino – Looney Tunes
 • Plaza Show
 • Party met de Nick Toons
 • Movie Park on Parade
 • Time Riders
 • The Lost Temple
Momenteel gesloten attracties en shows

In het kader van de door de overheid opgelegde verplichtingen zal Movie Park Germany zijn Stunt Show „Crazy Cops New York“ voorlopig moeten uitstellen. Ook de Roxy 4-D Kino, Time Riders en Lost Temple zullen daarom gesloten blijven. Ook Meet & Greets met onze geliefde figuren van PAW Patrol, SpongeBob en Co. en hun shows zullen voorlopig niet kunnen doorgaan.

De Movie Park Parade wordt voorlopig afgelast om een mensenmassa te vermijden. Onze straatshows zullen opnieuw plaatsvinden.

De preshows van de attracties vinden momenteel niet plaats. De bezoekers zullen direct kunnen doorlopen naar de attracties, zonder langer in gesloten ruimtes te moeten blijven. Langere wachtrijen zullen in het buitengedeelte van de attractie komen.

Alle andere attracties zijn toegankelijk en zullen overeenkomstig de veiligheidsnormen worden geopend.

Houd er rekening mee dat er niet altijd kan worden gegarandeerd dat er een vrije plaats is en dat onze medewerkers indelen volgens gezin en huishouden.

Houd er ook rekening mee dat tijdens het gebruiken van de attractie het dragen van een gewikkelde sjaal of doek niet is toegelaten (multifunctionele doeken of buisvormige doeken zijn toegestaan).

Algemene aanbevelingen en opmerkingen

We raden ten zeerste aan een extra mond-neusmasker mee te brengen voor het geval dat u uw masker kwijtraakt of door het betreden van onze attracties onbruikbaar worden. In dit verband wijzen we u erop dat het niet mogelijk is onze attracties te gebruiken zonder deze bescherming.

We raden aan waterattracties alleen met de familie te bezoeken, omdat deze attracties alleen zonder neus-mondmasker kunnen worden gebruikt.

Om de wachttijden voor ons gastronomisch aanbod te verkorten en de operationele processen te optimaliseren, verzoeken we u daarom dat er telkens slechts één persoon per familie eten en drinken gaat bestellen.

Buiten onze gastronomische voorzieningen vragen wij alle gasten alleen rechtopstaand en op minimale afstand van andere bezoekers te eten en te drinken. Eet of drink echter niet terwijl u zich door het park beweegt. Dezelfde regel geldt voor het roken. Vergeet ook niet dat de Nickland een rookvrije zone blijft.

Heb er begrip voor dat er door de indelingen volgens de officiële langere wachttijden kunnen zijn aan de attracties.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

Vanaf nu is de verplichting om je mond en neus te bedekken permanent en onbeperkt geldig in Movie Park tot het einde van het seizoen. Dit betekent dat het mondkapje niet alleen gedragen moet worden in wachtrijen, attracties en alle overdekte gebouwen, maar ook gedurende het hele verblijf op het park in de buitenruimte. Face Shields zijn echter geen alternatief voor mondkapjes, omdat ze niet dezelfde bescherming bieden (zie RKI voor meer informatie). Daarom zijn ze niet voldoende voor uw bezoek.

Let op: Omdat de weg naar het park door de stad Bottrop is uitgeroepen tot openbare ruimte, is ook hier de Corona-beschermingsverordening van toepassing en is een mond-neus-bedekking verplicht. Vanaf nu begint de verplichting om je mond en neus te bedekken op de parkeerplaats, als je de auto verlaat en ook op de terugweg. Als u met de trein naar ons toe komt, begint de verplichting om een masker te dragen op het station Feldhausen.

Vanwege de onbeperkte verplichting om de mond en de neus te bedekken, kunnen zelfs bezoekers met een medisch attest niet worden vrijgesteld van deze regeling. Ter bescherming van alle gasten is een bezoek aan het park zonder masker in geen geval mogelijk.

Ook geldt de algemeen vastgelegde afstandsregel van minstens 1,50 meter en de algemene nies- en hoestetikette. Movie Park Germany raadt zijn bezoekers ook aan vaak en grondig de handen te wassen. Uw oriëntatie wordt makkelijker gemaakt door middel van overeenkomstige afstandsmarkeringen bij de ingang van het park, in de wachtrijen, toiletten, winkels en restaurantzones evenals extra informatieborden over hygiëne- en veiligheidsbepalingen.

Als u ons met meer dan één persoon wilt bezoeken, gelden de volgende regels voor Movie Park Germany - analoog aan de Coronamaatregels. Vergaderingen van de volgende personen zijn toegestaan:

 • Familieleden in rechte lijn, broers en zussen, huwelijkspartner of levenspartner (geen beperking van het aantal personen),
 • personen uit één of twee huishoudens (geen beperking van het aantal personen) of
 • 5 personen (bijv. vrienden)

Gelieve Movie Park Germany alleen bij een goede gezondheid te bezoeken. Als u ziek bent en een bezoek daarom niet mogelijk is, moet dit met een attest worden aangetoond, zodat u uw ticket kunt omruilen. Er wordt gecontroleerd of er een mond-neusmasker wordt gedragen en of de regels worden gerespecteerd. Bij het niet respecteren van deze regels behouden wij ons het recht voor om deze bezoekers uit het park te verwijderen.

Ons desinfectieconcept wordt nauw gecoördineerd met de volksgezondheidsdienst en wordt regelmatig gecontroleerd. Alle attracties worden met regelmatige intervallen gereinigd - en dit veel vaker dan officieel voorgeschreven.

Tickets, seizoenspassen en kortingen

Algemene ticketinformatie

Kopen en omruilen van tickets:

Het pretpark is groot genoeg met zijn oppervlakte van 45 hectaren, wat overeenkomst met meer dan 60 voetbalvelden. Maar om een te grote mensenmassa te vermijden, zullen er een paar aanpassingen zijn tijdens het bezoek aan het park. Daarom start Movie Park Germany dit seizoen eerst met een beperkt aantal bezoekers. Om die reden hebben we beslist om online dagtickets aan te bieden die uitsluitend in onze webshop kunnen worden gekocht. We raden aan om op tijd te boeken.

Het bezoek in Movie Park Germany moet verplicht vooraf online worden gereserveerd.

De tickets voor de gewenste dag van het bezoek kunnen binnenkort worden gekocht. Ook reeds gekochte tickets zonder datum (zoals bedrijfstickets, tickets van derden, tickets uit de webshop zonder vaste bezoekdatum, vrijkaarten, etc.) blijven geldig, maar moeten ook op voorhand via de webshop worden geregistreerd voor een bezoekdag naar keuze. Dit kan binnenkort in een speciaal gedeelte van de webshop. Ook houders van een seizoenskaart moeten van dit systeem gebruik maken en een dagbezoek vooraf online plannen (zie onder). Na elk bezoek kan dan een nieuwe datum worden gekozen.

Het aantal tickets per dag is beperkt. Gelieve er begrip voor te hebben dat een spontaan bezoek zonder een op voorhand gereserveerd ticket niet mogelijk is. Het kopen en omruilen van tickets aan de kassa van het park is niet mogelijk.

Door de verplichtingen van de overheid zijn wij verplicht om bij bestellingen/reserveringen de gegevens van personen te registreren die het park zullen bezoeken. Om deze reden is het verboden tickets aan derden door te verkopen.

Houd er rekening mee dat u uw ticket tijdens uw verblijf in het park bij u moet houden en dat u deze tot minstens 4 weken na uw bezoek moet bewaren.

Seizoenskaart

Ten gevolge van de latere seizoensstart hebben wij beslist uw reeds gekochte seizoenskaart 2020 (deadline 16 maart 2020) automatisch te verlengen tot 30 mei 2021. U kan ons net als vroeger zo vaak bezoeken als u wilt, maar toch is het noodzakelijk dat je op voorhand je bezoekdag kiest. Denk eraan dat u pas na een gerealiseerd bezoek een nieuwe bezoekdatum kan kiezen.

Bezoekdag reserveren

Seizoenspassen van andere parken

Seizoenspashouder van onze zusterparken (o.a. Slagharen, Bobbejaanland, Belantis en Weltvogelpark Walsrode) kunnen evenals hier hun bezoek reserveren.

Kortingsbonnen

Al onze kortingsbonnen zijn vanaf 26 mei verkrijgbaar in onze online shop. Voer het op de kortingsbon geprinte viercijferige PLU-nummer in als actiecode.

Belangrijk: Ter controle moet de originele kortingsbon aan de tourniquet worden getoond bij het binnengaan van het park.

Verjaardag kortingen worden momenteel niet aangeboden voor parkbezoeken.

Ruhr.TOPCARD en RheinlandCard

Ook houders van een Ruhr.TOPCARD en RheinlandCard moeten op voorhand online hun bezoekdag kiezen om het ticket met korting direct te kunnen kopen. De reservering kan hier worden gedaan.

Bijzondere tickets

Kinderen

Kinderen van 0-3 jaar hebben geen extra ticket nodig.

Kinderen vanaf 6 jaar moeten een mond-neusmasker dragen in verband met de maskerverplichting.

Groepsbezoeken

Na overleg met de verantwoordelijke instanties zijn groepsreizen onmiddellijk weer mogelijk.
Hier kunt u snel en eenvoudig uw groep vanaf 15 personen of meer online registreren.
Hier kunt u uw schoolgroep online registreren.

Let op:
Vanwege officiële eisen is een groepsbezoek op dit moment alleen mogelijk als u voor uw bezoek een deelnemerslijst aanmaakt.

Mindervalide gasten

Om een korting te krijgen, moeten gasten met een handicap in onze webshop een promotiecode invoeren: PLU1004 (voor volwassenen) en promotiecode: PLU1007 (voor kinderen van 4-11 jaar).

De bijbehorende invalidenpas en/of doktersverklaring moet dan bij het betreden van het park worden getoond.

Blinde gasten en gasten met een rolstoel moeten tenminste 2 dagen voor het bezoek reserveren via ► dit formulier. Toegang kan alleen worden verleend na bevestiging. Er wordt geen extra korting verleend voor eventuele begeleiders, zij kunnen hun tickets kopen in de reguliere online shop.

Movie Park Holidays en internationale gasten

Movie Park Holidays

Ook bieden wij u onze attractieve aanbiedingen met toegangsprijs inclusief overnachting in onze partnerhotels aan. Uw dagtickets zijn dan bij uw boeking inbegrepen. Om te garanderen dat we het bezoekersaantal zo goed mogelijk kunnen plannen, kunnen onze hotelgasten het park als volgt bezoeken:

 • Spaarpakket: Dag van aankomst
 • Classic Pakket: Dag van aankomst + daarop volgende dag
 • Glamping Avontuur: Dag van aankomst + daarop volgende dag

Het is niet nodig u daarna vooraf aan te melden. Gelieve de geldige reisbepalingen in acht te nemen.

Internationale Gasten

Ook internationale gasten zijn van harte welkom (24 uurs regel). Let echter op de momenteel geldende inreisbepalingen.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat het dragen van een mond-neusmasker ook voor onze internationale gasten verplicht is, ook als deze regel niet van kracht is in hun land van herkomst (zoals bijv. Nederland).

In het park

Informatie over de attracties

In het kader van de door de overheid opgelegde verplichtingen zal Movie Park Germany zijn Stunt Show „Crazy Cops New York“voorlopig moeten uitstellen. Ook de Roxy 4-D Kino, Time Riders en Lost Temple zullen daarom gesloten blijven. Ook Meet & Greets met onze geliefde figuren van PAW Patrol, SpongeBob en Co. en hun shows zullen voorlopig niet kunnen doorgaan.

De Movie Park Parade wordt voorlopig afgelast om een mensenmassa te vermijden. Onze straatshows zullen opnieuw plaatsvinden.

De preshows van de attracties vinden momenteel niet plaats. De bezoekers zullen direct kunnen doorlopen naar de attracties, zonder langer in gesloten ruimtes te moeten blijven. Langere wachtrijen zullen in het buitengedeelte van de attractie komen.

Alle andere attracties zijn toegankelijk en zullen overeenkomstig de veiligheidsnormen worden geopend.

Houd er rekening mee dat er niet altijd kan worden gegarandeerd dat er een vrije plaats is en dat onze medewerkers indelen volgens gezin en huishouden.

Houd er ook rekening mee dat tijdens het gebruiken van de attractie het dragen van een gewikkelde sjaal of doek niet is toegelaten (multifunctionele doeken of buisvormige doeken zijn toegestaan).

Speedy Pass / VIP-Ticket

We zouden u er ook op willen wijzen dat de verkoop van Speedy Passes en VIP-tickets voorlopig door de beperkte bezoekerscapaciteit en gewijzigde routes in de attracties momenteel niet kan plaatsvinden. Als bijzondere service verlengen we de geldigheid van reeds gekochte Speedy Passes en VIP-tickets tot en 30 mei 2021.

Merchandise / Horeca

Om de juiste afstand te behouden, zullen de F&B faciliteiten minder tafels hebben en dus minder capaciteit.

Voor al onze winkels en outlets gelden de actueel regels voor handel en horeca van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De tafels in alle F&B faciliteiten worden aangepast aan de afstandsregels. Houd er rekening mee dat aan elke tafel alleen leden van één gezin of maximaal twee huishoudens kunnen zitten.

Als u in een van onze restaurants wilt eten, neem dan altijd uw ticket mee. Op grond van de huidige regelgeving wordt u binnen geregistreerd. Voor meer informatie zie de borden ter plaatse, waaronder de in- en uitstapregels.

Buiten onze gastronomische voorzieningen vragen wij alle gasten alleen rechtopstaand en op minimale afstand van andere bezoekers te eten en te drinken. Eet of drink echter niet terwijl u zich door het park beweegt. Dezelfde regel geldt voor het roken. Vergeet ook niet dat de Nickland een rookvrije zone blijft.

Ter bescherming van alle gasten biedt Movie Park Germany de mogelijkheid tot contactloze betaling in alle verkooppunten en winkels.

Kinderen t/m 3 jaar gratis entree

Als je al een seizoenspas of ticket heeft, dan reserveer nu je datum:

Boek een datum