U bent hier

1. Gegevensbescherming

De bescherming van persoonlijke gegevens en zodoende uw privésfeer is bijzonder belangrijk voor Movie Park Germany GmbH. Om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernieling of toegang door onbevoegde derden zo goed mogelijk te beschermen, maken wij gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die wij overeenkomstig de technische en wettelijke ontwikkeling continu verbeteren. Movie Park Germany GmbH als exploitant van deze website wil u hier informeren, welke gegevens wij opslaan, hoe wij deze gegevens gebruiken en wat het voor u betekent als u gebruik maakt van onze persoonlijke diensten. Om uw privésfeer zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij uiteraard de voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming overeenkomstig de Duitse federale wet op de gegevensbescherming en daarmee verband houdende wetten in acht. Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring gegevensbescherming geen betrekking heeft. Wij kunnen niet garanderen dat de exploitanten van deze websites de regelingen van gegevensbescherming in acht nemen.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Dat is informatie zoals uw naam, woonadres, postadres, telefoonnummer of e+mailadres. Informatie die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verband kan worden gebracht (zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een website) valt niet onder de persoonlijke gegevens.

Anonieme gegevens

Telkens als toegang verleend wordt naar de inhoud van ons internetaanbod worden automatisch algemene gegevens opgeslagen (bijv. IP+adres, aantal en duur van de gebruikers van websites enz.). Deze gegevens zijn geen persoonlijke gegevens en worden daarom anoniem verwerkt. Zulke informatie is uitsluitend bedoeld voor statistische doeleinden en wordt door ons gebruikt voor het optimaliseren van het internetaanbod. Deze gegevens worden niet in verband gebracht met uw persoonlijke gegevens.

2. Welke informatie slaan wij op en voor welk doeleinde?

Uw persoonlijke gegevens zoals naam, woonadres, postadres, telefoonnummer enz. worden door ons opgeslagen, indien u deze gegevens vrijwillig vermeldt of het vermelden ervan nodig is om bijv. uw verzoek te verwerken of uw boeking uit te voeren. Door het vermelden van deze gegevens aanvaardt u het opslaan daarvan. Uw gegevens worden overeenkomstig de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld. Gaat u akkoord, bijv. in het kader van een boeking, een abonnement op een nieuwsbrief of een prijsvraag, dat uw gegevens voor het toezenden van reclame en aanbiedingen gebruikt mogen worden, zorgen wij of een in onze opdracht werkzame onderneming, die in het kader van het verwerken van de gegevens uitdrukkelijk op de bescherming van uw gegevens werd gewezen, voor het opslaan en verwerken van de gegevens voor dit doeleinde. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor reclame+ of marktonderzoeksdoeleinden vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit verband. Vooral bij het gebruik van uw gegevens voor reclame of markt+ of opinieonderzoek zullen wij u wijzen op uw mogelijkheid om een zodanig gebruik te allen tijde tegen te spreken of zullen wij een eenvoudige manier voor het uitschakelen (bijv. link) ter beschikking stellen.

3. Aan wie geven wij uw persoonlijke informatie door?

Voor het uitvoeren en afwikkelen van de bij ons geboekte producten geven wij uw persoonlijke gegevens door aan de bijbehorende partners (bijv. restaurantuitbaters bij het boeken van consumptiebonnen, betaaldiensten, afrekenings+ en distributiediensten).

In het kader van prijsvragen geven wij uw gegevens door aan de respectievelijke prijsvraagpartner, voor zover dat nodig is voor het verzilveren van de winst.

Neemt u een abonnement op een nieuwsbrief, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan de door ons met de verzending belaste onderneming. In verband met het gebruik van de online diensten geven wij uw gegevens door aan het respectievelijke online dienstverleningsbedrijf (exploitant van hosting+ systemen, internet booking engines, mid+office+systemen, dienstverleners voor webanalysen, global distribution+systemen en marketingbedrijven). Deze dienstverleningsbedrijven helpen ons, ons aanbod en onze diensten voortdurend te verbeteren.

Persoonlijke gegevens geven wij in het wettelijk toegestane kader uitsluitend door in gevallen, waar het doorgeven van gegevens nodig is voor het afwikkelen van uw boeking en daarmee verband houdende betalingsprocessen. In alle andere gevallen geven wij uitsluitend anonieme gegevens door, waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend in het kader van dwingende wettelijke bepalingen voor overheidsinstellingen en autoriteiten verzameld of aan deze doorgegeven.

Persoonlijke gegevens, met name adressen, worden uitdrukkelijk niet aan derden doorverkocht.

4. Gegevensbescherming en recht van inzage

Zodat wij uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk kunnen verwerken, gebruiken wij met name bij het boeken principieel het veilige protocol SSL (Secure Socket Layer) voor de datatransmissie tussen uw computer en onze server. Daardoor wordt de datatransmissie in ieder geval gecodeerd.

U kunt op verzoek en kosteloos inzage krijgen in de voor uw persoon opgeslagen gegevens. Bovendien kunt u onjuiste gegevens laten corrigeren, wissen of blokkeren. Het wissen van gegevens kan eventueel door wettelijke bepalingen, vooral bij boekingen, niet mogelijk zijn.

5. Gebruik van cookies

Bij het bezoeken van onze website wordt informatie in de vorm van een cookie binnen de browser+software op uw computer opgeslagen. In het cookie wordt informatie over uw gebruik van de website opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunt u functies makkelijker gebruiken, omdat wij uw computer bij een tweede bezoek herkennen en u dus gegevens niet herhaaldelijk hoeft in te voeren.

De door ons gebruikte cookies (kleine bestanden met configuratie+informatie) helpen om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te achterhalen, zodat u volledig gebruik kunt maken van de diensten.

De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch geaccepteerd worden. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zodanig instellen dat u gewaarschuwd wordt, zodra cookies verstuurd worden. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de opgeslagen cookies te allen tijde van uw harde schijf te wissen.

Om een boeking te kunnen uitvoeren, is het gebruik van cookies nodig. Een beperkt gebruik van onze diensten is ook zonder cookies mogelijk.

6. Gebruik van Facebook plug-ins

Op deze websites worden plug+ins van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc.,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook").

Indien u op een van onze websites gaat die van een zulke plug+in is voorzien, wordt een verbinding gemaakt met de Facebook+servers en wordt de plug+in zodoende door een mededeling aan uw browser op de website getoond. Daardoor wordt aan de Facebook+server doorgegeven, welke van onze websites u bezocht heeft. Bent u tegelijkertijd als lid bij Facebook ingelogd, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij Facebook. Bij het gebruik van de plug+in+functies (bijv. aanklikken van "Vind ik leuk", geven van een commentaar) wordt ook deze informatie aan uw account bij Facebook toegewezen. Dat kunt u alleen voorkomen door het uitloggen vóór het gebruik van de plug-ins.

Voor verdere informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Facebook, uw rechten en mogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer kunt u de informatie inzake gegevensbescherming van Facebook raadplegen.

7. Gebruik van de conversiepixel van Facebook

Op onze websites zijn remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, geïntegreerd. Wanneer u onze websites bezoekt, wordt via deze remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht hebt. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. De op deze manier verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor het adverteren via Facebook Ads. We wijzen erop, dat wij als aanbieder van de websites geen kennis van de inhoud van de doorgegeven data en het gebruik hiervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Wanneer u geen gegevensverzameling via Custom Audience wilt, kunt u Custom Audience hier deactiveren.

8. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP+adres) wordt aan een server van Google in de VS gestuurd en aldaar opgeslagen. Wordt het IP+ adres door gebruik van de functie op deze website echter anoniem gemaakt, wordt uw IP+adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het akkoord inzake de Europese Economische Ruimte ingekort. Het volle IP+adres wordt uitsluitend bij wijze van uitzondering aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van Movie Park Germany GmbH gebruiken om het gebruik van de website te analyseren om berichten over de activiteiten op de website voor de exploitanten van de website samen te stellen en om bijkomende, met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan te bieden. Google zal deze informatie indien nodig ook aan derden doorgeven, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP+adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van de cookies door een instelling van uw browser+software voorkomen; wij willen u echter erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de boven beschreven manier en voor het boven vermelde doeleinde.

9. Verklaring gegevensbescherming

Movie Park Germany GmbH verbindt zich tot het in acht nemen van de voornoemde richtlijnen voor de gegevensbescherming zoals beschreven.

Mocht u verdere vragen betreffende de gegevensbescherming hebben, kunt u contact opnemen met de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke medewerker: e+mail: datenschutz@moviepark.de

Movie Park Germany GmbH
Datenschutzbeauftragter
Warner Allee1
D-46244 Bottrop-Kirchhellen

Versie: juli 2017