🎄 MOVIE PARK'S HOLLYWOOD CHRISTMAS

Welcome to Ho-Ho-Hollywood in Germany!

PRIVACY VERKLARING

I.- WELKE BEDRIJVEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET WAARBORGEN VAN MIJN PERSOONLIJKE DATA?

De bedrijven die verantwoordelijk worden gesteld tot uw persoonsgegevens zijn Movie Park Germany GmbH dat de operatie van Movie Park Germany verzorgd en gevestigd is op Warner Allee 1, 46244 Bottrop, Duitsland en Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., dat gevestigd is op Paseo de la Castellana 216, 16de verdieping, 28046, Madrid, Spanje. Beide partijen werken zowel individueel als gezamenlijk aan de verantwoordelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u vragen heeft over het proces omtrent persoonsgegevens, of als u de relevante stukken in wilt zien over de gezamenlijke verantwoordelijkheid, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via datenschutz@moviepark.de

II.- VOOR WELK DOEL EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De voor de verwerking verantwoordelijken verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder omschreven doeleinden en in overeenstemming met het doel van het kanaal via hetwelk u uw persoonsgegevens hebt versterkt:

 

1.     Beheer van uw aankoop en/of diensten.

 

Wanneer u tickets koopt via ons online formulier, verwerken wij uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, geboortedatum, betaalmethode en transactiegegevens van uw aankoop) om uw aankoop en betaling voor uw producten en/of diensten te verwerken en om u een e-mail te sturen met de aankoopbevestiging, het betalingsbewijs en het ticket. Bovendien zullen wij u tijdens het aankoopproces naar uw leeftijd vragen om er zeker van te zijn dat u ten minste zestien (16) jaar oud bent. Dit is nodig omdat wij volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming toestemming van uw ouder/voogd moeten krijgen als u niet ouder bent dan zestien jaar om persoonsgegevens te verwerken. Indien u een product of dienst hebt gekocht in het kader van promoties waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden, kunnen wij u vragen ons de relevante documentatie te overhandigen aan de kassa’s van het park om na te gaan of aan deze voorwaarden is voldaan (bijv. Identiteitskaart, enz.). In deze omstandigheden zal deze aanvullende informatie niet door de verantwoordelijken worden bewaard. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om (telefonisch of per e-mail) uw vragen aan de verantwoordelijken en eventuele incidenten of klachten met betrekking tot het product en/of dienst die u hebt aangeschaft te kunnen afhandelen, alsmede om per e-mail, sms of telefonisch contact met u op te nemen om u te informeren over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw bezoek (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidskwesties, etc.).

 

Wettelijke grondslag: De grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst die met u is gesloten naar aanleiding van uw aankoop van het desbetreffende product en/of desbetreffende dienst (aankoopvoorwaarden). Als u de vereiste persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u uw aankoop niet voltooien.

 

2.     Beheer van reserveringen, contractsluiting en vieringen van evenementen (bijv. verjaardagen, huwelijken, eerste communies, bedrijfsevenementen, enz.)

 

Wanneer u een van onze evenementen reserveert en koopt via ons online boekingsformulier, verwerken wij uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, of u of uw gastheer/vrouw een jaarkaarthouder is, betaalmethode, persoonsgegevens in het betalingsbewijs en transactiegegevens van uw boeking) om uw boeking te beheren en de betaling van uw aangevraagde evenement te verwerken en om u per e-mail uw boekingsbevestiging, boekingsbewijs en relevante documentatie voor de viering van uw evenement toe te sturen. Bovendien zullen wij u tijdens het boekingsproces naar uw leeftijd vragen om er zeker van te zijn dat u ten minste zestien (16) jaar oud bent. Dit is nodig omdat wij volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming toestemming van uw ouder/voogd moeten krijgen als u niet ouder bent dan zestien jaar om persoonsgegevens te verwerken. Als u een evenement hebt geboekt met gebruikmaking van promoties waarvan bepaalde voorwaarden verbonden zijn, kunnen wij u vragen ons de relevante documentatie te overhandigen aan de kassa’s van het park om na te gaan of aan deze voorwaarden is voldaan (bijv. Identiteitskaart, enz.). In deze omstandigheden zal deze aanvullende informatie niet door de verantwoordelijken worden bewaard.

 

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om (telefonisch of per e-mail) uw vragen aan de verantwoordelijken en eventuele incidenten of klachten met betrekking tot de boeking van uw evenement af te handelen, alsmede om per e-mail, sms of telefonisch contact met u op te nemen om u te informeren over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw bezoek (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidskwesties, enz.). Indien u, met het oog op het personaliseren van uw evenement (bijv. het opstellen van de menu’s die tijdens uw evenement zullen worden geserveerd), informatie verstrekt over voedselallergieën en/of –intoleranties, gelieve er dan voor te zorgen dat u deze informatie niet samen met persoonsgegevens verstrekt die de persoon/personen zouden kunnen identificeren die door dergelijke intoleranties of allergieën wordt/worden getroffen, aangezien de verantwoordelijken voor de verwerking deze informatie niet op persoonlijke basis zullen verwerken.

 

Wettelijke grondslag: Deze verwerking wordt uitgevoerd in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u voor het geboekte evenement (aankoopvoorwaarden). Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw boeking niet verwerken. Indien u vrijwillig persoonsgegevens van een kind jonger dan zestien (16) jaar (naam en achternaam) verstrekt om uw evenement aan te passen (bijv. voor de aankleding van locaties), verklaart u dat u zijn/haar vader, moeder of voogd bent en geeft u uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor het bovengenoemde doel.

 

3.     Beheer van reserveringen en het plaatsen van bestellingen voor school- en groepsbezoeken.

 

Wanneer u een groeps- of schoolbezoek boekt via ons online boekingsformulier, verwerken wij uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, groeps- of schoolnaam, adres, stad/gemeente, wijze van betaling, persoonsgegevens op het betalingsbewijs en transactiegegevens met betrekking tot uw boeking) om uw boeking te beheren en uw betaling voor het door u aangevraagde bezoek te verwerken en om u uw boekingsbevestiging en eventuele relevante documentatie te e-mailen. Wij zullen ook naar uw leeftijd vragen om er zeker van te zijn dat u ouder bent dan zestien (16) jaar.  Als dat niet het geval is, moeten wij de toestemming van uw ouder/voogd krijgen om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u bij het boeken van uw bezoek gebruik hebt gemaakt van aanbiedingen waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden, kunnen wij u vragen ons aanvullende documentatie te verstrekken om te bevestigen dat u in aanmerking komt voor deze aanbiedingen (bijv. identiteitskaart enz.). In deze omstandigheden zal deze aanvullende informatie niet worden bewaard door de voor de verwerking verantwoordelijken. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te reageren (telefonisch of per e-mail) op uw vragen aan de Verantwoordelijken en om u te informeren over eventuele incidenten of claims met betrekking tot uw evenementreservering, alsmede om per e-mail, sms of telefoon contact met u op te nemen om u te informeren over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw bezoek (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, volksgezondheidskwesties, enz.) Indien u informatie verstrekt over voedselallergieën en/of -intoleranties met het oog op het aanpassen van uw bezoek (bv. het opstellen van de menu's die tijdens uw evenement kunnen worden geserveerd), gelieve ervoor te zorgen dat u deze informatie niet samen met persoonsgegevens verstrekt die de persoon of personen kunnen identificeren die door dergelijke intoleranties of allergieën wordt of worden getroffen, aangezien de verantwoordelijken voor de verwerking deze informatie niet op persoonlijke basis zullen verwerken.

 

Wettelijke grondslag: deze verwerkingen worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u in verband met het bezoek (aankoopvoorwaarden). Indien u ons uw persoonsgegevens niet meedeelt, zullen wij de boeking van uw bezoek niet kunnen verwerken.

 

4.     Klantenservice

 

Als u ons een vraag of een verzoek om specifieke informatie over een van onze producten, diensten of evenementen (Eerste Communie, verjaardagsfeestjes, bedrijfsevenementen, bruiloften, enz.) stuurt via een van de methoden die hiervoor op deze website beschikbaar zijn (per telefoon, online formulier of e-mail), verwerken wij uw persoonsgegevens en de informatie in uw aanvraag. ), een suggestie of een verzoek om informatie over een claim of incidenten die voortvloeien uit de producten, diensten of evenementen die u hebt gekocht of geboekt, zullen wij uw persoonsgegevens en de informatie in uw verzoek verwerken en beantwoorden op welke wijze dan ook, inclusief elektronische methoden (via e-mail of telefoon). Bovendien zullen wij tijdens het boekingsproces naar uw leeftijd vragen om er zeker van te zijn dat u ten minste zestien (16) jaar oud bent. Dit is nodig omdat wij volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming toestemming van uw ouder/voogd moeten krijgen als u niet ouder bent dan zestien jaar om uw persoonsgegevens te verwerken. Als uw verzoek betrekking heeft op een product, dienst of evenement dat u hebt gekocht, kunnen wij u (als onderdeel van het klantenserviceproces) ook vragen om bepaalde details over uw aankoop (transactiegegevens, uw ticket, datum van aankoop, type gekocht product, etc.) om ervoor te zorgen dat uw verzoek correct wordt verwerkt.

 

Wettelijke grondslag: Door via een van de bovengenoemde methoden contact op te nemen met de verantwoordelijken voor de verwerking, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken volgens de procedure die hieronder wordt beschreven in het gedeelte "Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?" van dit privacy beleid.

 

5.     Voorlegging van enquêtes

 

Wanneer u een van onze producten of diensten (inclusief een van onze evenementen) koopt, sturen de Controllers u enquêtes via alle mogelijke middelen, waaronder elektronische middelen (e-mail, SMS, telefoongesprekken), bedoeld om inzicht te krijgen in de mate van klanttevredenheid over onze producten en/of diensten, hun ervaring, om klanten in staat te stellen suggesties te doen, en om ons in staat te stellen marktonderzoek en -analyse (kwantitatief en kwalitatief) uit te voeren om onze positionering in de sector te bepalen en de waarschijnlijkheid dat onze klanten onze producten en/of diensten opnieuw zullen kopen. De voor de verwerking verantwoordelijken zullen alleen de voor dit proces noodzakelijke gegevens verwerken: E-mailadres of telefoonnummer en alle niet-persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de enquêtes waarop u hebt gereageerd. Daartoe verwerken de verantwoordelijken voor de verwerking de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor dit doel, met name uw e-mailadres of telefoonnummer dat u bij uw aankoop hebt verstrekt, alsook de niet-persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de enquêtes waarop u hebt gereageerd.

 

Wettelijke grondslag: Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om feedback van klanten te ontvangen met betrekking tot de producten en diensten die zij kopen, hun behoeften en suggesties, om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat zij deze producten en/of diensten of andere soortgelijke producten en/of diensten die wij aanbieden met betrekking tot de vrijetijds- en horecabranche, onze jaarkaarten, evenementen en activiteiten en onze positie in de branche opnieuw kopen, om vast te stellen op welke gebieden onze producten en/of diensten en de ervaring van onze klanten kunnen worden verbeterd en om interne beslissingen te nemen om onze activiteiten en werkzaamheden te plannen. Wij zijn van mening dat de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van onze klanten niet in het geding zijn, aangezien wij deze verwerking verrichten in het kader van onze contractuele relatie met hen die voortvloeit uit de aankoop van onze producten en/of diensten. Wij gebruiken persoonsgegevens en niet-gevoelige basisinformatie voor zover dat strikt noodzakelijk is. Wij sturen geen enquêtes naar personen onder de 16 jaar en wij richten ons alleen tot klanten die onlangs onze producten en/of diensten hebben gekocht. Bijgevolg gaan wij ervan uit dat onze klanten, door de aankoop van onze producten en/of diensten en na uitdrukkelijk te zijn geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens, een redelijke verwachting hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens voor dit doel. Klanten kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens of andere rechten uitoefenen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, overeenkomstig de procedure die hieronder wordt beschreven onder "Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?" van dit privacy beleid.

 

6.     Het toesturen van marketinginformatie, kortingen en promoties.

 

Alleen als u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft via een van de op deze website beschikbare formulieren (bijv. online aankoopformulier, contact- of informatieaanvraagformulier, reserveringsformulier voor evenementen, reserveringsformulier voor school- en groepsbezoek, inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, enz. ), zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om u commerciële informatie en informatie over kortingen en promoties toe te sturen, op welke wijze dan ook, inclusief elektronische methoden (e-mail, SMS, telefoon), over producten en diensten van een van de Europese bedrijven van de Parques Reunidos Groep (voor een lijst van deze bedrijven verwijzen wij u naar de sectie "Bedrijven van de Parques Reunidos Groep in Europa" van dit privacy beleid), in verband met vrijetijds- of horeca-activiteiten, jaarkaarten of evenementen die door een van deze ondernemingen worden georganiseerd, ook onder voorbehoud van voorafgaande profilering en analyse van uw voorkeuren door middel van geautomatiseerde besluiten, zodat wij u producten en diensten kunnen voorstellen die volgens ons voor u van belang kunnen zijn. Om u deze informatie te verstrekken, verwerken de voor de verwerking verantwoordelijken uw voor- en achternaam, uw e-mailadres of het door u opgegeven telefoonnummer. 

 

Om de kwaliteit van uw gegevens te waarborgen, maken de controleurs gebruik van een verificatieproces in twee stappen. Indien u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel, zult u een e-mail ontvangen waarin u wordt gevraagd uw e-mail te bevestigen en dat uw gegevens voor dit doel kunnen worden verwerkt.

 

Profilering zal gebaseerd zijn op geautomatiseerde beslissingen om ervoor te zorgen dat alle commerciële informatie, kortingen en promoties die u ontvangt voor u van belang zijn. Wij voeren deze profilering uit volgens onze eigen bronnen, op basis van de opgeslagen informatie die wij rechtstreeks van u hebben ontvangen (leeftijd, land en postcode), van uw aankoopgeschiedenis en de details van de producten en/of diensten die u hebt afgenomen, en alleen als u ons daar specifiek toestemming voor geeft door het betreffende vakje aan te vinken in de formulieren voor gegevensverzameling op deze website (bijv. bijvoorbeeld aankoopformulier, boekingsformulier, formulier voor het aanvragen van informatie, contactformulier of inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, enz.), op basis van de informatie die u hebt verstrekt in de enquêtes waaraan u hebt deelgenomen.

 

Op basis van de bovenstaande informatie worden geautomatiseerde beslissingen genomen op basis van uw transactiegeschiedenis (soort gekochte producten en diensten, of u een jaarkaarthouder bent en of u eten en drinken koopt in het park of via onze website), sociale en financiële criteria (leeftijd van de klant en aankoopgeschiedenis, waaruit ook kan worden afgeleid of u kinderen heeft en, zo ja, het aantal kinderen op basis van het aantal kindertickets dat u heeft gekocht - Junior Tickets), demografische criteria op basis van gegevens die u rechtstreeks heeft verstrekt (postcode die u bij de aankoop heeft opgegeven), analyse van uw reacties op onze marketingcommunicatie (d.w.z. uw beslissing om het aangeboden product niet te kopen) en, uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming, de informatie die u verstrekt in het kader van enquêtes die u invult (enquêtes die bedoeld zijn om uw tevredenheid en ervaring te peilen en om u in staat te stellen suggesties te doen over de producten en/of diensten die u hebt gekocht, zodat wij inzicht krijgen in onze positie op de markt en in de vraag of u onze producten en/of diensten waarschijnlijk opnieuw zou kopen).

 

Er zal geen gebruik worden gemaakt van profilering om geautomatiseerde besluiten te nemen die juridische gevolgen voor u hebben of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen. Deze profilering zal alleen worden gebruikt om u commerciële informatie, kortingen en promoties toe te sturen over producten, diensten, evenementen of activiteiten van de Groep Parques Reunidos waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn op basis van de hierboven beschreven criteria.

 

Wettelijke grondslag: Wij verwerken uw gegevens alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft door het vakje aan te vinken dat specifiek voor dit doel is voorzien in de formulieren die op deze website beschikbaar zijn (bv. online aankoopformulier, informatieaanvraagformulier, boekingsformulier voor groeps- en schoolbezoeken, inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief, enz.) U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of uw rechten uitoefenen, zoals hieronder beschreven in het gedeelte "Wat zijn mijn privacy rechten" van dit privacy beleid. Naast de bovengenoemde methoden herinneren wij u eraan dat u zich voor deze commerciële communicatie kunt afmelden door de procedure te volgen die u daartoe wordt aangeboden op elke marketingcommunicatie waarvoor u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u die te sturen.

 

Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de informatie in de enquêtes waarop u hebt gereageerd, te gebruiken voor profileringsdoeleinden en om u relevante commerciële berichten te sturen, kunt u ook te allen tijde uw rechten uitoefenen om uw toestemming in te trekken of uw retournerings rechten uit te oefenen overeenkomstig de procedure die hieronder wordt uiteengezet in het gedeelte van dit privacy beleid met de titel "Wat zijn mijn privacy rechten?". 

 

Wij willen u er tevens aan herinneren dat u ook bezwaar kunt maken tegen profilering op basis van geautomatiseerde besluiten, om menselijke tussenkomst kunt verzoeken, uw standpunt kenbaar kunt maken, vragen over geautomatiseerde besluiten kunt verduidelijken en bezwaar kunt maken door uw verzoek te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming volgens de procedure die hieronder wordt aangegeven in het gedeelte "Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?" van dit privacy beleid.

 

7.     Gebruik van in-enquêtes verzamelde informatie als extra middel voor profilering.

 

Indien u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven via een van de formulieren op deze website (online aankoopformulier of boekingsformulier voor evenementen, groepen en schoolbezoeken), verwerken wij uw persoonsgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en de niet-persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de enquêtes waaraan u hebt deelgenomen, verzameld (enquêtes om na te gaan hoe tevreden de klanten zijn over de door hen gekochte producten en/of diensten, over hun ervaringen en om de klanten in staat te stellen suggesties te doen, en voor ons marktonderzoek en -analyse (kwantitatief en kwalitatief) om onze positionering in de sector te bepalen en om na te gaan of het waarschijnlijk is dat onze klanten onze producten en/of diensten opnieuw zullen kopen) zal worden verwerkt als een aanvullende parameter voor profilering en analyse van uw voorkeuren om ervoor te zorgen dat wij u relevante promotionele informatie, kortingen en reclame kunnen aanbieden via welk middel dan ook, waaronder elektronische middelen (e-mail, SMS en telefoongesprekken), over de producten en diensten van de Europese bedrijven van de Groep Parques Reunidos (waarvan een lijst is opgenomen in het gedeelte "Europese bedrijven van de Groep Parques Reunidos" van dit privacy beleid) met betrekking tot vrijetijdsbesteding en gastvrijheid, parkpassen, evenementen en activiteiten van deze bedrijven, in overeenstemming met uw voorkeuren en wanneer u ons hiertoe eerder toestemming hebt verleend. 

 

Uw profiel wordt aangemaakt op basis van de volgende parameters: Uw transactiegeschiedenis (soort gekochte producten en diensten, of u een jaarkaarthouder bent en of u eten en drinken koopt in het park of via onze website), sociale en financiële criteria (leeftijd van de klant en aankoophistoriek, waaruit de verantwoordelijken ook kunnen afleiden of u kinderen hebt en zo ja, het aantal kinderen op basis van het aantal door u gekochte kindertickets - junior tickets), demografische criteria op basis van de rechtstreeks door u verstrekte gegevens (postcode die u bij de aankoop hebt verstrekt), de analyse van uw reacties wanneer u een commerciële communicatie ontvangt (d.w.z. uw beslissing om het product of de dienst die door deze commerciële communicatie worden aangeboden, al dan niet te kopen) en, uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming, de informatie zonder persoonsgegevens die u verstrekt in de enquêtes die u hebt gekozen om te beantwoorden.

 

Wij wijzen u erop dat op basis van uw profiel geautomatiseerde beslissingen zullen worden genomen om commerciële informatie, kortingen en promoties voor producten, diensten en evenementen voor te stellen waarvan wij denken dat zij u kunnen interesseren op basis van de bovengenoemde parameters. In ieder geval zal deze profilering niet worden gebruikt om geautomatiseerde besluiten te nemen die juridische gevolgen voor u hebben of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen. 

 

Rechtsgrondslag: Wij verwerken uw gegevens alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft door het vakje aan te vinken in het online aankoopformulier voor tickets of evenementen of in het boekingsformulier voor groeps- en schoolbezoeken, en als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u commerciële informatie te sturen in overeenstemming met de voorwaarden in dit privacy beleid. Anders vindt deze verwerking niet plaats. 

 

Indien u er niet mee instemt dat de in enquêtes verstrekte informatie wordt gebruikt als aanvullende criteria voor het opstellen van profielen, kunt u uw toestemming intrekken of uw recht op bezwaar uitoefenen door de procedure te volgen die hieronder wordt uiteengezet in het gedeelte "Welke rechten heb ik met betrekking tot persoonsgegevens?" in dit privacy beleid. 

 

Wij willen u er tevens aan herinneren dat u ook bezwaar kunt maken tegen de profilering op basis van uitsluitend geautomatiseerde besluiten, om menselijke tussenkomst kunt verzoeken, uw standpunt kenbaar kunt maken en eventuele problemen met betrekking tot geautomatiseerde besluiten kunt verduidelijken en bezwaar kunt maken door uw verzoek te richten aan de DPO van de verwerkingsverantwoordelijke, volgens de procedure die hieronder wordt beschreven in het gedeelte "Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?" van dit privacy beleid.

 

Ten slotte zullen uw gegevens ook automatisch niet langer worden verwerkt voor de in dit deel beschreven doeleinden indien u ons vraagt om u uit te schrijven voor onze commerciële communicatie via een van de methoden die u worden aangeboden in elke commerciële communicatie die u ontvangt of via een van de methoden die worden beschreven in het deel "Welke rechten heb ik op mijn persoonsgegevens?" van dit privacy beleid.

 

8.     Gebruik van cookies en aanverwante technologieën

 

Op deze website gebruiken de Verantwoordelijke Partijen hun eigen cookies en aanverwante technologieën en die van derden (http-cookies, Pixel Trackers en Premises en Local Shared), wat betekent dat de Verantwoordelijke Partijen informatie en persoonsgegevens van gebruikers kunnen verwerken en opslaan wanneer zij op deze website surfen, in overeenstemming met de doeleinden en instellingen die op elk moment aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld.

 

Voor volledige informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

 

9.     Naleving van wettelijke verplichtingen

 

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt via de op deze website beschikbare middelen, worden deze persoonsgegevens en, in voorkomend geval, de informatie met betrekking tot de aankoop van een van onze producten, diensten of evenementen, verwerkt zodat de voor de verwerking verantwoordelijken kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de contractuele relatie met u en uit de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke verplichtingen vloeien onder meer voort uit belasting-, gegevensbeschermings-, handels-, consumentenbeschermings-, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, civiele en boekhoudkundige voorschriften.

 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover dit door de voor de verwerking verantwoordelijken wordt vereist om aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten: Uw naam, achternaam, ID, e-mail, telefoonnummer, postcode, land, adres, informatie over aankoop- of reserveringstransacties (locatie, datum, betaalwijze, betalingsbewijs en reserveringsgegevens), browse- en apparaat gegevens in overeenstemming met de bepalingen van het cookiebeleid, criteria, mechanismen en logica die worden gebruikt om geautomatiseerde profileringsbeslissingen te genereren en alle andere persoonsgegevens die mogelijk zijn gegenereerd en die de Controllers moeten verwerken om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 

Wettelijke grondslag: om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die krachtens het recht van de Europese Unie en/of de toepasselijke nationale wetgeving op de verwerkingsverantwoordelijken van toepassing zijn. Zonder uw persoonsgegevens zouden de voor de verwerking verantwoordelijken niet in staat zijn hun wettelijke verplichtingen naar behoren na te komen of te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit hun relatie met u of uit de verwerking van uw persoonsgegevens.

III.-HOE WORDEN DE BEWAARTERMIJNEN VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS VASTGESTELD?

 

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de aankoop van producten en/of diensten, het beheer van reserveringen, contracten en evenementen (verjaardagsfeestjes, bruiloften, eerste communies, bedrijfsevenementen, enz.) of het beheer van reserveringen en contracten voor bezoeken van scholen en groepen, worden deze persoonsgegevens verwerkt voor de duur van de contractuele relatie met u voor het aangekochte product en/of de aangekochte dienst of het evenement waarvoor een contract is gesloten. Indien u de persoonsgegevens van een kind jonger dan zestien(16) jaar (met inbegrip van zijn voor- en achternaam en leeftijd) meedeelt met het oog op het personaliseren van uw evenement (bv. decoratie), gelieve er dan rekening mee te houden dat de verantwoordelijken voor de verwerking deze persoonsgegevens slechts zo lang zullen bewaren als nodig is voor het personaliseren van uw evenement en tot het evenement is voltooid, tenzij u beslist uw toestemming in te trekken of gebruik te maken van uw recht om als ouder of voogd van het kind bezwaar te maken tegen de verwerking, in welk geval wij uw verzoek zullen uitvoeren.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenservice, bewaren de verantwoordelijken voor de verwerking uw persoonsgegevens zolang als strikt noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken en in te willigen. Indien u een klacht indient, worden uw persoonsgegevens verwerkt zolang als strikt noodzakelijk is om uw klacht naar behoren te behandelen. Daarna zullen uw persoonsgegevens worden geblokkeerd overeenkomstig de verderop in dit punt beschreven procedure om eventuele uit uw vordering voortvloeiende aansprakelijkheden af te wikkelen, en zulks uitsluitend voor de duur van de toepasselijke verjaringstermijn.

Indien de voor de verwerking verantwoordelijken uw persoonsgegevens verwerken om u enquêtes te sturen, zullen zij uw persoonsgegevens maximaal twaalf(12) maanden bewaren, tenzij u verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen of u anderszins bezwaar maakt tegen de verwerking, in welk geval uw persoonsgegevens onmiddellijk zullen worden stopgezet om voor dat doel te worden verwerkt.

Indien u uitdrukkelijk instemt met het ontvangen van commerciële informatie en informatie over kortingen en promoties onder de voorwaarden beschreven in dit privacy beleid, zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel worden verwerkt en totdat u uw eerder gegeven uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming intrekt, ons een verzoek tot uitschrijving stuurt via een van de daartoe voorziene middelen op elk van de commerciële mededelingen die u zult ontvangen, of totdat u uw recht op annulering, verzet, alsmede uw recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, uitoefent. In al deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt.

Indien u uitdrukkelijk instemt met het gebruik van in enquêtes verzamelde informatie als aanvullend middel voor profilering onder de in dit privacy beleid uiteengezette voorwaarden, zullen uw persoonsgegevens en niet-persoonlijke informatie in dergelijke enquêtes alleen voor dat doel worden verwerkt, totdat u uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming intrekt, of totdat u ons een verzoek tot uitschrijving stuurt via een van de daartoe voorziene middelen in elk van de marketingcommunicaties die u zult ontvangen, of totdat u uw recht op uitwissing, bezwaar of uw recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, uitoefent. In al deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt.

Indien uw persoonsgegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of indien u uw toestemming intrekt of gebruik maakt van uw recht om gegevens te laten wissen of tegen de verwerking bezwaar te maken, zullen de voor de verwerking verantwoordelijken uw persoonsgegevens naar behoren afschermen (de persoonsgegevens identificeren en reserveren, technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking ervan te voorkomen, met inbegrip van de raadpleging ervan), deze, indien nodig, ter beschikking te stellen van de bevoegde overheidsinstanties en in het bijzonder van de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, rechters of het openbaar ministerie gedurende de verjaringstermijnen voor rechtsvorderingen die kunnen voortvloeien uit de met u onderhouden relatie of uit de verwerking van uw persoonsgegevens en/of de wettelijk vastgestelde bewaringstermijnen overeenkomstig het recht van de Europese Unie en/of de nationale regelgeving. Na het verstrijken van deze termijnen zullen wij overgaan tot de fysieke en onherstelbare verwijdering van uw persoonsgegevens.

IV.- AAN WIE ZULLEN MIJN PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEKENDGEMAAKT?

Alleen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of wettelijke bewaartermijnen, kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan bevoegde overheidsinstanties, met name de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, rechters, rechtbanken of het openbaar ministerie, overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie en/of nationale regelgeving.

Verantwoordelijken voor de verwerking maken gebruik van derde dienstverleners die uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken om diensten te verlenen die verband houden met de doeleinden waarover u bent geïnformeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatiebeveiliging, klantenbeheer (CRM), technologie, juridische diensten, marketing, klantenservice, professionele diensten en IT-bedrijven. Deze aanbieders hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens om hun diensten te verlenen namens de verantwoordelijken voor de verwerking, waarbij zij te allen tijde de instructies van de verantwoordelijken voor de verwerking opvolgen en nooit gemachtigd zijn om deze gegevens voor eigen doeleinden en/of ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Een van die aanbieders is Salesforce, een wereldwijd bedrijf dat cloud-marketingplatformdiensten aanbiedt. Als u uw persoonsgegevens verstrekt via een van de formulieren op deze website (met uitzondering van het formulier voor het online kopen van een ticket), of als u toestemming geeft om commerciële informatie te ontvangen of om de informatie die u verstrekt in enquêtes te laten gebruiken als een aanvullend middel om u te profileren teneinde u die commerciële informatie te sturen, zal Salesforce uw persoonsgegevens namens ons verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van een noodherstelsituatie (d.w.z. het proces van herstel van gegevens en functionaliteit die verloren zijn gegaan bij een ongeval of een door de mens veroorzaakte ramp), kan Salesforce zijn diensten verlenen via bedrijven buiten de EER, waardoor het nodig kan zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in landen die geen beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan het Europese niveau van gegevensbescherming (bv. de VS). In deze gevallen zijn de verwerkingsverantwoordelijken bindende contractuele verplichtingen aangegaan met Salesforce om de uitvoering van passende beveiligingsmaatregelen te garanderen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens te allen tijde worden verwerkt met een passend beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met het niveau dat in de EER vereist is (standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd in overeenstemming met de Europese verordening gegevensbescherming (GDPR), aanvullende beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met Besluit C-311/18 van het Hof van Justitie van de Europese Unie en onderworpen aan certificeringsmechanismen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op een van de adressen (post of e-mail) die worden vermeld in de rubriek "Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?" in dit privacy beleid. Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken en/of uw rechten kunt uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van het desbetreffende deel van dit privacy beleid of kunt verzoeken om u af te melden voor onze commerciële communicatie via een van de methoden die u voor dit doel worden aangeboden in elke commerciële communicatie die u zult ontvangen, indien u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

V.- WIE ZIJN DE EUROPESE DOCHTERONDERNEMINGEN VAN DE GROEP PARQUES REUNIDOS?

Indien u uitdrukkelijk instemt met het ontvangen van commerciële informatie en informatie over kortingen en promoties op producten en diensten van de Europese bedrijven van de Groep Parques Reunidos die verband houden met vrijetijdsbesteding en horeca, jaarkaarten, evenementen en activiteiten van deze bedrijven, ook onder voorbehoud van voorafgaande profilering en analyse van uw voorkeuren via geautomatiseerde besluiten, om ervoor te zorgen dat wij u informatie kunnen verstrekken over de producten en diensten die volgens ons voor u interessanter kunnen zijn, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze bedrijven gevestigd zijn in de Europese Unie en hun hoofdactiviteit bestaat in het beheer en de exploitatie van themaparken, waterparken, dierentuinen, aquaria en reisgerelateerde diensten, zoals. zoals de verkoop van hotelarrangementen en tickets voor parken en vrijetijdscentra van de groep Parques Reunidos. Het gaat meer bepaald om de volgende bedrijven:

 

·       Spaanse ondernemingen van de groep Parques Reunidos: Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (Parks Pass); Parque de Atracciones Madrid, S.A.U. (Parque de Atracciones Madrid); Madrid Theme Park Management, S.L.U. (Parque Warner y Parque Warner Beach); Gestión Parque de Animales Madrid, S.L.U. (Faunia); Zoos Ibericos, S.A. (Zoo Aquarium Madrid); Parques de la Naturaleza Selwo, S.L. (Selwo Aventura y Hotel Selwo Lodge); Aquópolis Cartaya, S.L.U. (Aquópolis Cartaya); Leisure Parks, S.A. (Aquópolis de Villanueva de la Cañada, Aquópolis Costa Dorada - Vilaseca, Costa Dorada-,  Delfinario Costa Dorada – Vilaseca, Costa Dorada, Selwo Marina Aquópolis de Sevilla, Aquópolis de Cullera, Aquópolis de Torrevieja, Teleférico de Benalmádena); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium); Mall Entertainment Centre Murcia, S.L.U. (Nickelodeon Adventure Murcia); Travelpark Viajes, S.L.U. (produkten en diensten in verband met pakketten waarbij entreegelden voor parken en vrijetijdscentra van de groep Parques Reunidos worden gecombineerd met boekingen van hotelaccommodatie). 

 

·       Andere maatschappijen van de Parques Reunidos Groep: Italia - Parco della Standiana S.R.L (Miraiblandia y Mirabilandia Beach) and Travelparks Italy, S.R.L.(Produkte und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Paketen, die Eintrittsgelder für Parks und Freizeitzentren der Parques Reunidos Gruppe und Buchungen von Hotelunterkünften kombinieren); Norway - Tusenfryd A/S (Tusenfryd) y Bø Sommarland AS (Bo Sommarland); Belgium - Bobbejaanland, B.V.B.A (Bobbejaanland); BonBon-Land A/S (BonBon -Land); Germany - Movie Park Germany GmbH and Movie Park Germany Services GmbH (Movie Park), Event Park GmbH (Belantis), Nature Park Germany GmbH (Vogelpark Walsrode), Tropical Island Management (Tropical Island) and TI Hotel Asset GmbH (Tropical Island Hotels); The Netherlands - Attractie- at Vakantiepark Slagharen B.V. (Slagharen y Slagharen Beach); France - Marineland SAS (Marineland, Aquaplash Marineland, Marineland Resort and Kids Island) and LB Investissement (Aqualud); England- Grant Leisure Group LTD (Blackpool Zoo), Real Live Leisure Company LTD (The Bournemouth Aquarium y Aquarium of the lakes) and Lakeside Mall Entertainment Centre Limited (Nickelodeon Adventure-Lakeside).  

VI.- WELKE RECHTEN HEB IK MET BETREKKING TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

U kunt uw recht van toegang, rectificatie, verzet, beperkte verwerking, portabiliteit en, indien van toepassing, uw recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten, met inbegrip van profilering, uitoefenen door uw verzoek per post te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming, Warner Allee 1, 46244 Bottrop, Duitsland, of per e-mail naar datenschutz@moviepark.de. Gelieve in ieder geval een kopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document bij te voegen, zodat wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van de persoonsgegevens waarop uw verzoek is gebaseerd. Wat de verwerking op basis van toestemming betreft, zij erop gewezen dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken of bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens volgens de in de vorige alinea beschreven procedure.

 

Indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u commerciële informatie of informatie over kortingen en promoties te sturen, ook onder voorbehoud van voorafgaande profilering en analyse van uw voorkeuren via geautomatiseerde beslissingen over relevantie, kunt u zich ook afmelden voor dit soort communicatie door de daartoe voorziene methoden te gebruiken in elke commerciële communicatie die u zult ontvangen.

 

Ten slotte willen wij u erop wijzen dat u ons ook kunt meedelen dat u niet wenst te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend op de hierboven beschreven geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd, of ons om menselijke tussenkomst kunt vragen, uw standpunt kenbaar kunt maken, vragen kunt stellen over of bezwaar kunt maken tegen geautomatiseerde besluiten door uw verzoek te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming op een van de in dit punt vermelde adressen.

VII.- HOE HEBBEN ZIJ MIJN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

De persoonsgegevens die door de verantwoordelijken voor de verwerking worden verwerkt, worden rechtstreeks door u als betrokkene verstrekt via deze website en/of tijdens uw relatie met ons.

 

Wanneer u persoonsgegevens van derden verstrekt, stemt u ermee in hun uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te verkrijgen om hun persoonsgegevens aan de verantwoordelijken voor de verwerking te verstrekken overeenkomstig de in dit privacy beleid beschreven voorwaarden.

VIII.- MINOREN

Kinderen onder de leeftijd van zestien (16) jaar mogen onze producten, diensten of evenementen op deze website niet kopen of reserveren.

 

Indien u echter als gevolg van de aankoop van een van onze producten, diensten of evenementen die op deze website beschikbaar zijn, en in het bijzonder naar aanleiding van een evenement, vrijwillig kiest voor het verstrekken van persoonsgegevens van een kind jonger dan zestien (16) jaar, wordt u geacht als ouder of voogd uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de contractuele relatie die voortvloeit uit uw aankoop, in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy beleid.

IX.- HOE DIEN IK EEN OFFICIËLE KLACHT IN OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen) op poststelle@ldi.nrw.de om uw rechten te beschermen wanneer u dat wenselijk acht. Wij raden u echter aan eerst contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@moviepark.de om hulp te vragen bij uw bezorgdheid en om een incident in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens op te helderen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2021 en vertaald in juli 2022.