🎄 MOVIE PARK'S HOLLYWOOD CHRISTMAS

Welcome to Ho-Ho-Hollywood in Germany!

PARKREGELS

PARKREGELS VOOR BEZOEKERS VAN MOVIE PARK GERMANY

Hartelijk welkom in Movie Park Germany! De hele wereld van de beroemde films gaat voor je open voor een onvergetelijke dag. Hier beleef je samen met vrienden en familie de unieke flair van Hollywood. Dat betekent ontdekken, versteld staan, pure actie of gewoon genieten.

Bij alle vrolijkheid vragen wij je om niet voorbij te gaan aan de gebruikelijke waakzaamheid en voorzichtigheid. Dit betekent vooral verantwoordelijkheid tonen voor jezelf en voor anderen en de regels van beleefdheid in acht nemen. Verder verzoeken wij je de volgende regels, die ons parkreglement vormen en die je bij het betreden van Movie Park Germany accepteert, zorgvuldig in acht te nemen, om eventuele onenigheden daarbij uit te sluiten.

 

 

1 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GAST

Hoewel we ons aan de voorschriften houden, verwachten en waarderen we dat ook onze gasten hun gezond verstand gebruiken en verantwoordelijk handelen om hun eigen gezondheid en veiligheid (en degenen onder je hoede) te beschermen. Neem je verantwoordelijkheid niet alleen voor je eigen gezondheid en veiligheid, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van de mensen om je heen.

Gasten moeten alle voorschriften, aanbevelingen en waarschuwingen LEZEN EN NALEVEN en op de juiste manier gebruik maken van de recreatieve faciliteiten en apparatuur en de veiligheidsuitrusting die ter beschikking wordt gesteld. Gasten die zich niet aan de regels houden, kunnen het park uit worden gestuurd zonder restitutie van hun toegangsticket. Raadpleeg de specifieke richtlijnen bij de ingang van elke attractie, evenals de algemene parkregels die hier te vinden zijn.

Elke gast in ons park stemt ermee in zich beschaafd en respectvol te gedragen en rekening te houden met andere gasten en het parkpersoneel. Gelieve respectvol om te gaan met de parkfaciliteiten, bezoekers, personeel, flora en fauna. 

WAARSCHUWING: Beoordeel je fysieke en emotionele vermogens VOORDAT je "er gewoon voor gaat." 

Ritjes en andere attracties in het park kunnen zorgen voor prachtige herinneringen en opwindend plezier voor onze gasten! Maar pret- en waterattracties kunnen ook adrenaline-bevrijdende activiteiten zijn die je lichaam en zintuigen behoorlijk belasten door de snelle acceleratie, snelheid, plotselinge en onvoorspelbare bewegingen die je lichaam in verschillende richtingen kunnen bewegen (bv. in je nek en rug) en je hartslag en bloeddruk kunnen verhogen. 

NEEM NIET DEEL AAN EEN ATTRACTIE ALS JE ONDER INVLOED BENT VAN ALCOHOL, DRUGS (LEGALE MEDICIJNEN OF ILLEGALE SUBSTANTIES) OF ANDERE SUBSTANTIES DIE JE GEZONDHEID, ZINTUIGEN, MENTALE ALERTHEID, REFLEXEN OF COÖRDINATIE KUNNEN AANTASTEN. 

NEEM NIET DEEL AAN RITTEN, ACTIVITEITEN OF ATTRACTIES ALS JE EEN GEZONDHEIDSPROBLEEM OF REEDS BESTAANDE AANDOENING OF LETSEL HEBT OF HEBT GEHAD, OF ALS JE BANG BENT OM DEEL TE NEMEN, INCLUSIEF HART, ZENUWEN, SPIEREN, RUG, NEK, BOTTEN, GEWRICHTEN, PEZEN, LIGAMENTEN, HERSENEN, OGEN, OREN, NEUROLOGISCHE OF ANDERE AANDOENINGEN OF LETSELS, OF ALS JE ZWANGER BENT (OF ZOU KUNNEN ZIJN) OF IN DE AFGELOPEN MAANDEN EEN OPERATIE HEBT ONDERGAAN, OF ALS JE NOG HERSTELLENDE BENT VAN EEN ZIEKTE, KWAAL, MEDISCHE AANDOENING, BEHANDELING OF PROCEDURE. ALLEEN JIJ KUNT BEPALEN OF JE LICHAMELIJK EN GEESTELIJK FIT GENOEG BENT OM VEILIG AAN EEN RIT OF ANDERE ACTIVITEIT DEEL TE NEMEN, EN NAGAAN OF JE AAN DE LENGTE-, GEWICHTS- EN LEEFTIJDSBEPERKINGEN VOLDOET. HET PARK DRAAGT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE GEZONDHEID - JE MOET ZELF BESLISSEN OF JE FIT GENOEG BENT VOOR EEN RIT OF ACTIVITEIT.  

BEDENK DAT JE ALLE RISICO'S DRAAGT VOOR ELKE ACTIVITEIT WAARAAN JE WILT DEELNEMEN. 

 

 

 1. PARKEREN

In onze parkeergebieden gelden de regels en borden van het Wegenverkeersreglement (StVO).

 Om een probleemloos verkeer in dit gebied te waarborgen, dienen de aanwijzingen van onze ordehandhavers in de parkeergebieden strikt te worden opgevolgd. Parkeer je auto alleen op de aangewezen parkeerplaatsen. Wanneer je je auto daar buiten parkeert en daardoor het verkeer hindert, zijn wij genoodzaakt dit voertuig voor jouw rekening en risico weg te laten slepen.

Parkeerplaatsen die zijn aangeduid als gehandicaptenparkeerplaats mogen alleen worden gebruikt door de groep personen die daartoe gerechtigd is, met gebruikmaking van de daarvoor bestemde badges (gehandicapten-teken op het voertuig). Auto's die onrechtmatig op gehandicaptenparkeerplaatsen zijn geparkeerd, kunnen worden weggesleept, zelfs indien een vergunninghouder niet uitdrukkelijk wordt gehinderd te parkeren. De kosten van het wegslepen zijn voor rekening van de bestuurder van de auto.

Het parkeertarief wordt in rekening gebracht voor de beschikbaar gestelde parkeerruimte (parkeerplaats), maar niet voor het bewaken van het voertuig. Zorg er daarom voor dat je bij het verlaten van je auto de deuren, de kofferbak, de ramen en het zonnedak hebt gesloten en geen voorwerpen zichtbaar in de auto achterlaat.

 Wij kunnen geen vergoeding bieden voor schade veroorzaakt door uitzonderlijke gebeurtenissen zoals storm, hagel, explosies en brand en in geval van diefstal of beschadiging van de auto door anderen. Dit geldt niet, wanneer de schade door grove nalatigheid of opzettelijk door medewerkers van Movie Park Germany werd veroorzaakt. Eventuele schade moet in het geval van duidelijke schade voor het verlaten van de parkeerplaats worden gemeld, neem in geval van twijfel contact op met de bewakingsdienst bij de personeelsingang.

 Om veiligheidsredenen staan de parkeerplaatsen onder videobewaking. De (video)opname geschiedt overeenkomstig de regelgeving van de DSGVO. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid op http://www.movieparkgermany.de/datenschutzerklaerung-der-movie-park-germany-gmbh

 

 2. TOEGANGSPRIJZEN EN TOEGANGSVOORWAARDEN

 Het Movie Park Germany terrein kan alleen worden betreden met geldige toegangstickets bij de aangewezen ingangen voor bezoekers. De toegangstickets moeten tijdens het verblijf worden bewaard en op verzoek worden getoond.

 Minderjarigen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen.

 Het toegangsbewijs voor Movie Park Germany geeft het recht alle in bedrijf zijnde attracties van Movie Park Germany zo vaak als gewenst en gratis te gebruiken tijdens de openingsuren van het park en in het kader van de desbetreffende gebruiksvoorschriften van de attracties. Niet inbegrepen in de gratis toegang zijn attracties met muntautomaten, behendigheidsspelletjes en attracties waarvoor doorgaans apart moet worden betaald, zoals de bungeejump, de interactieve Shooter Secrets of St. Elmo, of de griezelhuizen tijdens ons Halloween Horror Festival. Bij het verlaten van ons terrein, vervalt de toestemming. Opnieuw binnenkomen op dezelfde dag is alleen mogelijk met een geldige stempel op de hand. Personen onder invloed van alcohol of drugs kan de toegang tot het park worden geweigerd.

 Indien individuele attracties niet kunnen worden gebruikt of niet doorgaan als gevolg van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of door overmacht (bijv. harde wind, belemmerd uitzicht, onweer), heeft de bezoeker geen recht op een evenredige of volledige terugbetaling van de toegangsprijs. Dit geldt ook voor het geval dat nieuwe attracties nog niet zijn voltooid of afzonderlijke attracties moeten worden omgebouwd.

 

 3. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 •  Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Laat geen huisdieren in de auto achter!
 • Het gebruik van onze attracties vereist absoluut stevige schoenen en stevige kleding, aangezien bij sommige attracties water wordt gebruikt (zie punt 6. Aansprakelijkheidsbeperkingen). Het dragen van bovenkleding en schoenen is verplicht in het parkgebied.
 • Roken is niet toegestaan in de gebouwen en zeker niet in de attracties. Dit geldt ook in de wachtrijen en restaurants en andere op geëigende wijze gemarkeerde zones in het park. De brandvoorschriften in het parkgebied moeten worden nageleefd. Het maken van vuur en het ontsteken van vuurwerk en dergelijke en barbecues zijn op het gehele terrein verboden.
 • De bezoekers mogen alleen gebruik maken van de paden die voor hen bestemd zijn en hun behoefte uitsluitend doen in de aangegeven sanitaire voorzieningen.
 • Het bezit en het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen (pistolen, messen, kettingen, boksbeugels, vuurwerk, laserpointers, enz.) zijn niet toegestaan op het terrein van het park, evenmin als het gebruik daarvan. Het meenemen, gebruiken en dragen van racistische, xenofobe, anti-grondwettelijke, discriminerende of geweld verheerlijkende voorwerpen en bijbehorend gedrag van elke aard is eveneens verboden.
 • De instructies van het parkpersoneel, vooral bij het gebruik van de afzonderlijke attracties, is altijd in eigen belang op te volgen.
  • Het moedwillig maken van lawaai en het gebruik van muziekapparatuur, toeters, megafoons, enz.  zijn verboden.
  • Het is niet toegestaan om alcoholische dranken of cannabis en cannabisproducten mee te nemen die niet aantoonbaar bedoeld zijn voor medisch gebruik volgens voorschrift van een arts. Kennelijk bedwelmde personen of personen onder invloed van drugs (waaronder cannabis) worden uitgesloten van het gebruik van de attracties en kunnen zonder vergoeding van het parkterrein worden verwijderd. Movie Park Germany maakt hierbij gebruik van haar domiciliarechten (zie punt 12).
  • In verband met de veiligheid van alle gasten is het gebruik van meegebrachte skateboards, inlineskates en rollers van welke soort dan ook op het terrein van het park niet toegestaan. Eveneens niet toegestaan is het meebrengen van omvangrijke en bijzonder grote voorwerpen, zoals grote koffers en het meebrengen en bedienen van drones.

  Om veiligheidsredenen worden delen van ons parkterrein en sommige van onze attracties met video bewaakt. De individuele attracties zijn overeenkomstig gemarkeerd bij de ingang. De vastlegging geschiedt overeenkomstig de regelgeving van de DSGVO. Voor meer details en informatie over je rechten als betrokkene verwijzen we je naar onze regelgeving over gegevensbescherming op http://www.movieparkgermany.de/datenschutzerklaerung-der-movie-park-germany-gmbh

  Elke gast die Movie-Park Duitsland wil betreden, stemt vrijwillig en uitdrukkelijk in met een mogelijke controle door de bewakingsdienst van het park in zijn of haar eigen veiligheidsbelang. Het doel van deze controles is na te gaan of personen een gevaar voor zichzelf of anderen vormen omdat zij verboden of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben of omdat zij alcohol of drugs gebruiken. Deze toestemming geldt ook voor het doorzoeken van kleding en meegenomen tassen.

   

  4. GEBRUIK VAN FACILITEITEN EN ATTRACTIES IN HET PARK

   De faciliteiten die in Movie Park Germany in gebruik zijn, staan ter beschikking in het kader van de respectieve gebruiksvoorschriften. Deze bijzondere gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, die bij de afzonderlijke attracties in tekst of beeld e.d. worden uitgedrukt, moeten door alle gebruikers worden gelezen voordat zij de desbetreffende attractie gebruiken en moeten te allen tijde in acht worden genomen. Bovendien moeten de speciale instructies van het bedieningspersoneel altijd worden opgevolgd.

  Sommige attracties hebben speciale regels met betrekking tot de vereiste grootte, leeftijd en lichamelijke conditie van de gebruiker. Deze regels vastgesteld door de autoriteiten en de TÜV en gelden met name voor gasten met een lichamelijke beperking. Let op: alle  gasten, ook als ze aan deze basisvereisten voldoen, moeten toch  zelf beslissen of de attractie voor hen individueel geschikt is. Het bedienend personeel heeft het recht individuele personen (bv. wegens grootte, lichaamsbouw of fysieke of mentale beperkingen) zonder compensatie uit te sluiten van het gebruik van individuele voorzieningen om hun gezondheid en hun veiligheid te beschermen. Uitsluiting om veiligheidsredenen is geen discriminatie, maar dient slechts voor je eigen veiligheid.

   Om wachtende gasten niet te benadelen, moeten de attracties na elk gebruik worden verlaten en via de ingang weer worden betreden.

   Indien je opzettelijk de gebruiks- en bedieningsvoorschriften of de aanwijzingen van het bedienend personeel negeert, kan dit personeel je uitsluiten van het gebruik van de attracties, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige aanspraak op schadevergoeding. Dit geldt ook als je probeert "voor te dringen".

   Je bent volgens de wet aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door het negeren van de gebruiksvoorschriften of door verwijtbare (opzettelijke of nalatige) schade.

   

   5. VERPLICHTING TOT TOEZICHT

   Wij herinneren alle ouders en begeleiders van groepen eraan dat zij hun plicht tot toezicht nauwgezet moeten nakomen, aangezien wij ze daar niet van kunnen ontheffen. In geval van schending van de toezichtplicht dragen de toezichthouders en de ouders de volledige verantwoordelijkheid voor de daardoor veroorzaakte schade, overeenkomstig de wet.

   

  6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

  Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting of door opzet of grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende medewerkers van Movie Park Germany. In geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, zonder grove nalatigheid of opzet, zijn wij niet aansprakelijk voor onvoorzienbare en atypische schade.

   Wij zijn niet aansprakelijk voor de volgende situaties of schade:

  •  Bij het gebruik van sommige van onze attracties kan je flink nat worden en/of kunnen vervoerde voorwerpen beschadigd worden. Daarom vragen wij je geen voorwerpen mee te brengen die waterschade of andere schade kunnen oplopen (bv: fototoestellen, videocamera's, enz.) Kledingstukken die door de inwerking van water onbruikbaar zijn geworden of zijn beschadigd, komen niet voor vergoeding in aanmerking, evenmin als fototoestellen, videocamera's, enz.
  • Voor in bewaring gegeven voorwerpen in kluisjes.

   

   

   

  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verloren voorwerpen, in het bijzonder ook niet voor voorwerpen die tijdens het gebruik van een attractie verloren of beschadigd zijn geraakt. Het is niet mogelijk om attracties te stoppen of uit te schakelen voor het terugkrijgen.

   

   

   

  • Voor voorwerpen die op attracties worden achtergelaten. 

  Onze aansprakelijkheid voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid blijft onaangetast door de aansprakelijkheidsbeperkingen die in deze clausule 6 zijn opgenomen.

    

  7. SCHADEMELDINGEN

   Alle faciliteiten in het park worden zorgvuldig onderhouden en bewaakt. Indien er buiten je schuld schade ontstaat (materiële schade, letsel en andere schade), meld je deze schade aan een beveiligingsmedewerker, het informatiepunt voor gasten of onze eerstehulppost als er sprake is van persoonlijk letsel, voordat je het park verlaat. Rapporteer ook als er reden is om aan te nemen dat een incident later tot schade kan leiden.

   Een schadeclaim is uitgesloten als een melding van schade die al mogelijk en redelijk was vóór het verlaten van het park, pas wordt gedaan na het verlaten daarvan.

   

  8. HET ADVERTEREN EN AANBIEDEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

  Reclame op het terrein en de parkeerplaatsen van het park, alsmede op de terreinen voor de ingangen, alsmede het aanbieden van goederen en diensten zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Movie Park Germany. Dit geldt ook voor het houden van opiniepeilingen en tellingen.

     

  9. DIEFSTAL

  Diefstal in het park leidt altijd tot aangifte bij de politie door het parkpersoneel of de beveiliging.

   

  10. FILMEN EN FOTOGRAFIE

  Het filmen voor privé-doeleinden in Movie Park Germany is toegestaan in het kader van de KunstUrhG (Duitse wet op het kunstauteursrecht), waarbij met name de toestemming van de afgebeelde persoon nodig kan zijn. Voor het openbaar maken van foto- en filmmateriaal of het gebruik van ideeën en Show onderdelen voor commerciële doeleinden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Movie Park Germany directie vereist. Tijdens het gebruik van de attracties is het gebruik van film- en videocamera's, waaronder GoPro's, om veiligheidsredenen niet toegestaan. Dit geldt ook voor mobiele telefoons en smartphones met camerafunctie en vergelijkbare apparaten.

   In Movie Park Germany worden incidenteel film- en foto-opnamen of webcam-uitzendingen door Movie Park Germany of door derden gemaakt. De gebieden en attracties zullen zoveel mogelijk gemarkeerd worden. Vermijd deze gebieden als je niet wilt dat je opnamen in het openbaar worden gebruikt of op het internet worden uitgezonden als onderdeel van de webcam transmissie, of stel de fotograaf/het filmteam hiervan op de hoogte. Bij gebrek hieraan gaan wij ervan uit dat het gebruik kosteloos is toegestaan.

   11. DOORVERKOOP TOEGANGSTICKETS/SEIZOENPAS - BOETES

   Ter voorkoming van de wederverkoop van toegangstickets (inclusief: kortingsbonnen, jaarkaarten, vrijkaarten en consumptiebonnen van welke aard dan ook) en het misbruiken van seizoenkaarten is de koper niet toegestaan:

  • Toegangstickets tegen een hogere prijs te verkopen dan de door de koper zelf betaalde verkoopprijs, dit geldt in het bijzonder ook in het kader van een onderhandse doorgifte;
  • Toegangstickets zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Movie Park Germany commercieel of bedrijfsmatig te verkopen;
  • Toegangstickets te verkopen in het kader van wedstrijden, reizen of uit gastvrijheidsaanbiedingen  of openbaar te maken voor reclame- of marketingdoeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movie Park Germany;
  • de toegangstickets zelf of via derden bij internetveilinghuizen of op andere internetplatforms te koop aan te bieden;
  • de toegangstickets zonder uitdrukkelijke verwijzing naar deze parkregels, in het bijzonder dit artikel 11, door te geven.
  • Toegangstickets door te geven zonder uitdrukkelijke verwijzing naar dit parkreglement, in het bijzonder dit artikel 11, zelfs indien doorgifte niet verboden is op grond van dit artikel 11;
  • Seizoenkaarten aan derden door te geven of op andere wijze verwijtbaar misbruik door derden mogelijk te maken.

  Movie Park Germany is gerechtigd een contractuele boete van EUR 100,00 per overtreding te eisen van personen die in strijd met dit reglement toegangstickets en/of seizoenkaarten doorgeven en/of aanbieden. Het aantal aangeboden, verkochte, doorgegeven of gebruikte toegangstickets en/of seizoenkaarten is bepalend voor het aantal overtredingen.

   Bij overtreding van voornoemde verbodsbepalingen verliezen de betrokken toegangstickets en seizoenkaarten hun geldigheid en geven zij geen recht meer op een bezoek aan Movie Park Germany. Movie Park Germany behoudt zich tevens het recht voor om in de toekomst de aankoop van toegangstickets te weigeren aan personen die de voornoemde verbodsbepalingen inzake wederverkoop overtreden en/of verdere civielrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures in te leiden.

   

  12. HUISRECHT

  Movie Park Germany is gerechtigd personen die de parkregels overtreden of zonder legaal toegangsbewijs op het parkterrein worden aangetroffen, zonder vergoeding van het parkterrein te sturen en zo nodig een huisverbod (ook voor onbepaalde tijd) uit te vaardigen. Een ieder die overlast veroorzaakt voor andere personen, de voorzieningen gebruikt in strijd met de geldende gebruiksvoorschriften of de aanwijzingen van het toezichthoudend personeel niet opvolgt, kan van het parkterrein worden gestuurd. Aanspraak op terugbetaling van de entreeprijs bestaat niet, ook niet gedeeltelijk.

   En nu wensen wij je een zorgeloze, onvergetelijk mooie dag en veel plezier in Movie Park Germany!